Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00169
Titel

Przegląd dziejów starożytnych Słowian

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 1, 9, 17, 24, 33, 53, 61, 69, 77, 95
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 169, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Obyczaje starożytnych Słowian / Szajnocha Karol
Nazwanie miesięcy u starożytnych Słowian / A. K. P.
O nabożeństwie starożytnych Słowian / Medyński
Przegląd dziejów muzyki czeskiej / Poliński Aleks.
Przegląd najnowszych prawodawstw Słowian / Maciejowski W.
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Przegląd Dziejów Polski. Okres Piastowski / Finkel, L.