Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00166
AutorAnczyc. L. W.
Titel

Wiadomość o ludach słowiańskich. W "Książeczce illustrowanej".

OrtKraków 1870, 8°, s. 47
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 166, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Krótka wiadomość o kilku słowiańskich mogilnikach w Meklemburgii
Wiadomość o dawnem powszechnem używaniu łazien w krajach słowiańskich, a w szczególności Polsce i Rusi. / Fr. S.
Wiadomość o Podolu
Wiadomość o Zborowie
Wiadomość historyczna o zgromadzeniu Bazylianów w Humaniu / Helleniusz E.
Wiadomość o progach Dniepra / Pawliszczew M.
Zjazd dziennikarzy słowiańskich w Lublanie / L. Papieski