Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00166
AutorAnczyc. L. W.
Titel

Wiadomość o ludach słowiańskich. W "Książeczce illustrowanej".

OrtKraków 1870, 8°, s. 47
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 166, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Illustrowane dzieje literatury polskiej. III. Odrodzenie. Okres Zygmuntowski. 173 ill 30 kart / Biegeleisen, H.
»Illustrowannyj kalendar« obszczestwa imeny Mychaila Kaczkowskoho na bod 1890. Lw. Rec. Aug. Sokołowski
Zwyczaje, zabobony, przesądy i wierzenia ludów słowiańskich przy budowlach / Polaczek Stan.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Obecny stan nauki o runach słowiańskich / Cybulski W.