Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00164
AutorMickiewicz A.
Titel

Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azyi do czasów Lecha, Czecha i Rusa, podług pośmiertnego dzieła p. t. Pierwsze wieki historyi polskiej

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 49-56
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 164, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańszczyzna
Słowiańszczyzna
Słowiańszczyzna i inne sofizmata, w pracy p. t. Kilka rysów i pamiątek / Helleniusz Eug.
Słowiańszczyzna / Sienkiewicz Karol
Słowiańszczyzna i Polska
Polska i Słowiańszczyzna
Polska a Słowiańszczyzna / Zdziarski St.