Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00164
AutorMickiewicz A.
Titel

Słowiańszczyzna od wyjścia jej z Azyi do czasów Lecha, Czecha i Rusa, podług pośmiertnego dzieła p. t. Pierwsze wieki historyi polskiej

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 49-56
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 164, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje rodzonych braci Lecha i Czecha, toż ich bratanka Rusa, (tytuł dłuższy) / Maliszewski M. J.
Pierwsze wieki Kościoła polskiego / Laguna S.
Kamienie mikorzyńskie. (Odb. z dzieła p. t. Studya i rozprawy z dziedziny historyi polskiej i polskiego prawa) / Piekosiński Fr.
Przyczynek do wspomnienia pośmiertnego o ś. p. T. / Bron. Grabowski
Do historyi literatury polskiej / Feldmann, W.
Dzieła I-III. Рец. A. Bieńkowski / Mickiewicz, A.
Pierwsze fundamenta do historyi kościoła polskiego i kościoła moskiewskiego / Duchiński F. H.