Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00161
AutorMaciejowski Wacław Aleks.
Titel

O Swewach, Słowianach, starodawnych Francyi mieszkańcach, z krytycznym poglądem na dzieło: »La coustume de Nivernais, par M. Dupin«. Odb. z Bibl. war.

OrtWarszawa 1865, 8°, s. 11
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 161, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Plan robót podjąć się mających w celu odszukania i bliższego zbadania starodawnych budowli lub innych historycznych pomników w Załukwi, Haliczu i na Kryłosie
Wagilewicz. O mieszkańcach wschodniej części gór karpackich
Przyczynek do starodawnych legend małoruskich - Podania o zapadłych miastach. Rec. Łopaciński H. / Sumców M.
Rozbiór dzieła St. Kaulfussa o Słowianach / Maciejowski W. A.
O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka) / Medyński Napoleon
Wybór pism, p. Czesław Makowski ze wstępem krytycznym Wł. Spasowicza / Lermontow Michał
Wybór powieści, poprzedzony wstępem krytycznym Jerzego Brandesa, p. M. Nowiński / Turgieniew Iwan