Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00160
AutorViquesnel A.
Titel

Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich

ErschienenPrzegl. rzecz, pol. 1862, nr. 4, s. 8-25
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 160, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War. / Grabowski Bron.
Wiadomość o dawnem powszechnem używaniu łazien w krajach słowiańskich, a w szczególności Polsce i Rusi. / Fr. S.
Dwie kartki z historyi powszechnej świata, p. J. ze S. Rubon / Żukowski Wasyli
Rys historyi powszechnej, p. Ludwik Bętkowski
Bałtyckie Słowianie w badaniach początkowych z historyi powszechnej / Pietraszewski Balt.
Przewodnik do wykładu historyi powszechnej, p. K. i L. / Iłowajski D.
Rys krótki chronologiczny historyi powszechnej, p. F. Zatorski