Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00158
Titel

Źródła do dziejów Słowiańszczyzny. I. Helmolda kronika słowiańska z XII w. z języka łacińskiego na polski przełożona, z mapą ułożoną przez Jana Papłońskiego

OrtWarszawa 1862, 8°, s. XX+345
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 158, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Źródła rosyjskie do dziejów Polski
Do dziejów Słowiańszczyzny
Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny, część zachodnio-półniowa, przez W. K. Tóplitz / Kopernicki Walery
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia słowian zaodrzańskich. Tom. IV (z mapą). / Bogusławski, W.
Rękopisy tyczące się dziejów Czech i Polski, (znalezione przez prof. Dudika w Szwecyi)
Rzeki i jeziora, tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, przez W. K. / Kopernicki Walery
Źródła do dziejów 2 i 3-go rozbioru Polski, t. I. Polityka Rosyi i Prus wobec Polski od początku sejmu 4 letniego do ogłoszenia ustawy 3-go maja 1788-91. / Dembiński Bron.