Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00158
Titel

Źródła do dziejów Słowiańszczyzny. I. Helmolda kronika słowiańska z XII w. z języka łacińskiego na polski przełożona, z mapą ułożoną przez Jana Papłońskiego

OrtWarszawa 1862, 8°, s. XX+345
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 158, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. / Abraham Wład.
Dzieje biskupstwa przemyślskiego, greckiego i łacińskiego obrządku / F. S.
O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków słowiańskich, przeł. z czeskiego J. N. Baudouin de Courtenay / Purkynie Jan
O początkach arcybiskupstwa i biskupstw katolickich łacińskiego obrządu na Rusi halickiej i Wołyniu / Stadnicki Kaz.
Miklosicz Franc. np. Papłoński Jan.
Żywioł słowiański u Rumunów i walka z nim idei "łacińskiej". / Jacimirskij Aleks. dr.
О znaczeniu imion własnych. I. Wstęp ogólny. II. Imiona słowiańskie. III. Imiona kościelne hebrajskie i greckie. IV. Imiona greckie pogańskie. V. Imiona łacińskie. VI. Imiona średniowieczne łacińskie, germańskie i rozmaite inne / Szczerbowicz, L. W.