Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00157
AutorDuchiński Franc. H.
Titel

Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy

OrtParyż 1858, 1860, 1861, 8°, zesz. 3, s. XXXVI+98, 106 i XXXVI+85
AnmerkungZob. nr. 381.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 157, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich. Rec. / Duchiński Fr.
Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich / Rehman Antoni dr.
Etnografja w «Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich». III / Witanowski-Rawicz, М.
Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich / Kraszewski J. I.
Próżniactwo, choroba niektórych krajów słowiańskich / Kraszewski J. I.
Główne zasady rządzenia się grecko-słowiańskich ludów / Robert Cypryan
Słownik rusko-polski, podług Dahla i innych źródeł wypracowany / Sawinicz Jan