Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00156
AutorSzajnocha Karol
Titel

Słowianie w Andaluzyi. Pismo zbiorowe

OrtPetersburg 1859. I, 31-80
AnmerkungToż w zbiorze: Szkice hist. Lw. 1861, III, s. 1-60.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 156, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dziennik zarażonego dżumą. Radomianin, pismo zbiorowe / Marliński
Pieśń grecka, wiersz, p. Alfred Chajęcki. Równianka, pismo zbiorowe / Majkow
Aleksander I wobec sprawy polskiej na kongresie wiedeńskim. Pismo zbiorowe, tom 1. / Skórzewski M.
Stosunek Polaków do Moskali. (O manifeście literatów rosyjskich). »Myśl« pismo zbiorowe
Wspomnienia z Ukrainy. Podania i pieśni z ukraińskiej przeszłości. Równianka, pismo zbiorowe / Pająk Klemens z Kiślina
Słowianie w Afryce / Rogalski Leon
Słowianie w Grecyi / Nowicki Franc.