Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00150
AutorLelewel Joachim
Titel

Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski

OrtPoznań 1853, 8°, s. LXXXII+820;
AnmerkungToż. Przegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854 (XIX), s. 307-91.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 150, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Towarzystwa gimnastyczne w ziemiach słowiańskich / Bałaban Józef
Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich / Czarnowski Stan.
Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich / Rehman Antoni dr.
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Kultura Waregów i Słowian, wyjątek z rozbioru dziejów ruskich i historyi Karamzina / Lelewel Joachim
Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy / Duchiński Franc. H.
Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich. Rec. / Duchiński Fr.