Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00144
Titel

O gminie słowiańskiej

ErschienenCzas. 1850, nr. 18
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 144, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O numizmatyce słowiańskiej / Zaborowski Ad.
Wspólna własność ziemska w gminie wielkorosyjskiej / Piotrowski Stan.
Wspólna własność ziemska w gminie wielkorosyjskiej / Spasowicz
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O nowej erze słowiańskiej / Kucharski
O zabytkach mowy słowiańskiej
Zdziechowski o solidarności słowiańskiej