Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00143
AutorChrzanowski Leon
Titel

Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny

ErschienenPrzewodnik. Krak. 1850, nr. 7-11, s. 47-8, 52-4, 57-61, 65-8, 75-8
AnmerkungTreść: I. Historyczny obraz pierwiastkowej Słowiańszczyzny; II. Hist. obraz państw słow. prócz Polski.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 143, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Do dziejów Słowiańszczyzny
Kilka słów naprzeciw wielkim partyom ojczyzny Słowiańszczyzny
Zaraza słowiańszczyzny w emigracji
Ślady słowiańszczyzny na wyspach duńskich
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski
Prusacy i ich plany względem Rosyi, Polski i całej Słowiańszczyzny
Rosya a Polska wobec Słowiańszczyzny