Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00143
AutorChrzanowski Leon
Titel

Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny

ErschienenPrzewodnik. Krak. 1850, nr. 7-11, s. 47-8, 52-4, 57-61, 65-8, 75-8
AnmerkungTreść: I. Historyczny obraz pierwiastkowej Słowiańszczyzny; II. Hist. obraz państw słow. prócz Polski.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 143, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd na dzieje literatury rosyjskiej
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniéj do połowy XIII wieku / Bogusławski, W.
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. III / Bogusławski W.
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w., t. 1-4. / Bogusławski Wilhelm
Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Tom IV / Bogusławski, W.
Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech
Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia słowian zaodrzańskich. Tom. IV (z mapą). / Bogusławski, W.