Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00141
AutorRobert Cypryan
Titel

Główne zasady rządzenia się grecko-słowiańskich ludów

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1848
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 141, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich. Rec. / Duchiński Fr.
Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy / Duchiński Franc. H.
Historya porównawcza praw słowiańskich. Główne kierunki rozwoju nauki i jej istotne znaczenie / Balzer Oswald
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich
O czytaniu run słowiańskich (z ryc.) / Łepkowski Józef
Listy o starożytnośćiach słowiańskich / Wolański Tad.
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.