Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00139
AutorEichwald
Titel

O starożytnych siedzibach plemion słowiańskich, fińskich, i t. d. w teraźniejszej Rosyi polud., p. z rosyjskiego Sylw. Groza

ErschienenAthenaeum. Wilno 1847, II, 1-76, III, 23-61
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/131319
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 139, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich / Aigner Piotr
Obraz statystyczny plemion ród słowiańskich stanowiących
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
Ostatnie wypadki w Rosyi. Z rosyjskiego prasy rewolucyjnej i opozycyjnej
O nabożeństwie starożytnych Słowian / Medyński
O mogiłach starożytnych w guberniach Witebskiej i Pskowskiej
Jundza, powieść, p. D. Z.