Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00138
Titel

Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1846, (III), s. 209-70, 273-86
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 138, s. 7-8
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kartka z dziejów społecznych, streściła L. Stadnicka. (Głosy czeskie o kobiecie polskiej) / Jelinek Edward
Hercen i Heine. Judaizm i russycyzm w prądach społecznych Europy / Zdziechowski Maryan
Z poglądów społecznych Tołstoja / Witold Lassota
Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech
Zakres spraw słow. (O stosunkach społecznych) / Vosnjak Bogumił
Trzęsienie ziemi w pojęciach ludów pierwotnych / Grabowski Bronisław