Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00138
Titel

Porównanie pierwotnych zawiązków społecznych u Germanów i u Słowian

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1846, (III), s. 209-70, 273-86
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 138, s. 7-8
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Postrzyżyny u Słowian i Germanów / Potkański Karol
Obyczaje pierwotnych Słowian / Szajnocha Karol
Zarysy charakteru Germanów i Słowian / A(damowicz) A(leksander)
O pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach / Rostafiński Józef
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
Z poglądów społecznych Tołstoja / Witold Lassota
Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów / Michna Wojciech