Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00137
AutorPietraszewski Balt.
Titel

Bałtyckie Słowianie w badaniach początkowych z historyi powszechnej

OrtWarszawa 1845, 8°, s. 384
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 137, s. 7-8
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowianie byli świadkami i obrońcami ubóstwa i pierwszej kultury europejskiej / Pietraszewski Balt.
Rys historyi powszechnej, p. Ludwik Bętkowski
Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich / Viquesnel A.
Przewodnik do wykładu historyi powszechnej, p. K. i L. / Iłowajski D.
Rys krótki chronologiczny historyi powszechnej, p. F. Zatorski
Dwie kartki z historyi powszechnej świata, p. J. ze S. Rubon / Żukowski Wasyli
Słowianie w Niemczech. (z Szyra) / Medyński