Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00135
AutorStadnicki Kaz.
Titel

O pierwszych zaborach Wariagów na ziemi lachickiej i o grodzie czerwieńskim

ErschienenBiblioteka Ossolińskich. Lwów. 1843, V, 116-52; VI, 115-50; 1844, IX, 102-51
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102773?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 135, s. 5-6
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O początkach arcybiskupstwa i biskupstw katolickich łacińskiego obrządu na Rusi halickiej i Wołyniu / Stadnicki Kaz.
Geneza i rozwój parlamentaryzmu za pierwszych Jagiellonów / Prochaska, A.
Olgierdowicze: Włodzimierz, książę kijowski i jego potomstwo / Stadnicki Kaz.
Na ziemi Chodów / G. Smólski
O Bojach, najstaroiytniejszym w ziemi czeskiej narodzie
O ofiarach ziemi składanych, p. R. Zmorski / Erben Karol J.
Na ojczystej ziemi Vrchlickiego / Marya Konopnicka