Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00134
Titel

Rzut oka z historyi na stanowisko Słowian

ErschienenRok 1843, III, 32
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 134, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stanowisko poety, p. Miriam / Halek Witosław
Stanowisko Czech (w Austryi)
Obecne stanowisko dramatu w Serbii. (Z wykładu Ludwika Legera) / J. B.
Ruś - Galicya i jej stanowisko w historyi / Gorzkowski Maryan
Stanowisko Polski w Słowiańszczyznę
Listy czeskie. (Koleje rokowań ugodowych w Czechach. Stanowisko w tej sprawie Młodoczechów) / Gabler Dr.
Stanowisko Słowaczyzny względem Polski