Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00130
Titel

Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1841. s. 127, 136, 145, 153
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 130, s. 5-6
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rozkład i treść dzieła o początku licznych narodów słowiańskich, tudzież każdego w szczególności w 4 tomach / Majewski Walenty
Wiadomość o dawnem powszechnem używaniu łazien w krajach słowiańskich, a w szczególności Polsce i Rusi. / Fr. S.
O piśmiennictwie wzorowem w ogólności a w szczególności o Cześkiem. (Przekład z Czasopis. Muzeum)
O narodach illiryjskich, a w szczególności o Serbach / Medyński Napoleon
O poprawności języków słowiańskich od języków germańskich, a w szczególności o wyższości języka polskiego a następnie i rosyjskiego od języka niemieckiego / Forelle Mojżesz
Wzmianka o życiu i pismach Itaguzanina czyli Gundulicza, a w szczególności o jego poemacie pt. Osman / Bobrowski
O ludzie Podduklańskim w ogólności, a lwoniczanach w szczególności / Gustawicz, В.