Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00130
Titel

Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1841. s. 127, 136, 145, 153
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 130, s. 5-6
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół / Bakunin Michał
Odezwa do przyjaciół rosyjskich, polskich i słowiańskich / Bakunin Michał
Nowe dokumenty do dziejów apostołów słowiańskich / Grabowski Bron.
Nowe dokumenty do dziejów apostołów słowiańskich / Grabowski B.
Droga do niewoli. Ustęp z dziejów kozacko-polskich zatargów / Rawita-Gawroński
Związek dziejów polskich z morawskiemi
Opinie gazet rosyjskich (w sprawach polskich głównie i słowiańskich)