Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00128
AutorPołujański A. K.
Titel

Wiadomość statystyczna o narodach słowiańskiego plemienia w pierwszej pol. XIX. w.

ErschienenTygodnik petersburski 1840, s. 55-6, 61-2
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 128, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O narodach słowiańskich plemienia w XIX w.
Odrodzenie literatury słowieńskiej w pierwszej połowie XIX w. / Leciejewski J.
Czechia i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX w. / Chojecki Edmund
Zemsta, okup i pokora na Rusi halickiej w w. XV i pierwszej poł. XVI w. / Dąbkowski Przemysław
Kilka uwag o niezałatwionych kwestyach literatury polskiej z pierwszej połowy XIX w. / Kallenbach, J.
O narodach illiryjskich, a w szczególności o Serbach / Medyński Napoleon
Czechjai Czechowie przy końcu pierwszéj połowy XIX stulecia / Chojecki, E.