Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00126
AutorOlszewski Michał
Titel

Oświata Sławian pogańskich. (Ustęp z rękopisu obejmującego cywilizacyę Słowian przed wprowadzeniem do nas chrystyanizmu, wytłoczony w Pam. nauk.)

OrtKraków 1838, 8°, s. 60;
AnmerkungToż p. t. Oświata Słowian przedchrześcijańskich, przedrukowane z zesz. 9. Pamięt. krakowskiego, Muz. dom. 1838, I, 260; II, 3-12.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=1930
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 126, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Chrystyanizm u Słowian nadłabskich / Szczęśniak Wł. ks.
Wprowadzenie złotej waluty w Rosyi / Weyssenhof H.
Wprowadzenie i ustalenie wiary chrześcijańskiej na Rusi. Scheinatismus dioec. graeco-catholicae Premisliensis / Dobrzański Ant.
O wpływie religii chrześcijańskiej na cywilizacyę Słowian / Jaroszewicz Józef
Pomysły ks. Antoniego Possewina względem wprowadzenia katolickiej religii do Rosyi
O wprowadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego / Łoziński J. ks.
O wprowadzeniu abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego. Uwagi nad tą rozprawę / Łoziński J. ks.