Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00124
Titel

Uwagi o Słowianach w 9, 10 i 11 stul.

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, I, 93, 100, 104
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 124, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Uwagi o Słowianach
Opisanie pierwszej wystawy publicznej wyrobów rękodzielniczych rosyjskich w Petersburgu r. 1829. Z Dziennika wileńskiego, 1829. nr. 9, 10 i 11. / Kumelski Norbert
O Słowianach / Majewski Walenty
Rugia (O Słowianach w dawnych czasach) / Wagilewicz Jan
Kuchyně a stůl našich předků / Winter, Z.
Lekcye publiczne o Słowianach / Śrezniewski J.
O Słowianach podług Jornandesa / Kucharski A.