Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00123
Titel

Wykaz władców Słowiańszczyzny od najdawniejszów czasów

ErschienenNowy kalendarz dom. 1835, s. 19
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 123, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zabytek z czasów pogańskiej Słowiańszczyzny
Zaporoże od czasów zniesienia siczy do r. 1840.
Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej / Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej)
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Pogląd na dzieje Słowiańszczyzny / Chrzanowski Leon
Do dziejów Słowiańszczyzny
Ze Słowiańszczyzny. Dod. / W. Czajewski