Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00122
AutorMedyński Napoleon
Titel

O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka)

ErschienenPowsz. pam. 1835, I, 231-63
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 122, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)
Wiadomość o pracach Szafarzyka na podstawie własnych jego listów do M. Pogodina
Z listów Szafarzyka / dr. Fr. Krezek
Ś. Metody, (dzieło Szafarzyka) / J. W.
Do Szafarzyka, dziejopisarza Słowian / Zieliński Ludwik
Z powodu stuletniej rocznicy urodzin Szafarzyka / Justyn Gajsler
Plan robót podjąć się mających w celu odszukania i bliższego zbadania starodawnych budowli lub innych historycznych pomników w Załukwi, Haliczu i na Kryłosie