Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00120
Titel

O lennictwie i feudalności u Słowian od połowy XIV w.

ErschienenKwart. nauk. 1835, I, 255
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 120, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O stanie kmiecym i poddanym u Słowian od połowy XIV do końca XVII w.
Biskupstwa greckie w ziemiach ruskich od połowy w. XIV. / Fijałek Jan
Koleje dziejowe zrzeszania się politycznego Słowian północnych do połowy XV w. / Jabłonowski Aleks.
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Czy nazwisko Słowian od słowa czyli też od sławy pochodzi / J. Dobrovski
Historya Słowian. T. I. / Bogusławski Edward
O przyjaciołach Słowian w Warszawie