Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00119
AutorWyleżyński J.
Titel

Krótki rzut oka na początkową migracyę ludów słowiańskich

ErschienenTyg. krak. 1834, s. 2, 5, 10, 14, 17, 21, 26, 30
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 119, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rzut oka na literaturę czeską i związek języków słowiańskich / Kossakowski Jan
Rzut oka na dzieje bułgarskie / Papłoński J.
Rzut oka na Hercegowinie / Bartoszewicz Adam
Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich / Viquesnel A.
Rzut oka na poezye ludu białoruskiego / Chrapowicki J.
Petersburg. Rzut oka na Petersburgu
Rzut oka na literaturę rosyjską / Bestużew