Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00118
AutorPalacki
Titel

Szczepy Słowian w Europie

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1834. s. 113-5, 121-4
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 118, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)
O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka) / Medyński Napoleon
Ślady Słowian w Szwajcaryi / Dubrowski
Potomkowie Słowian w Hanowerze / Parczewski Alfons J.
Potomkowie Słowian w Hanowerskim / Parczewski, A.
Ustrój państwowy i stronnictwa polityczne w Europie zachodniej. I. Austrya, p. Krasnowolski Ant. / Zwiezdicz P.
Zbiorki ze starożytności czesko-słowiańskich. (Bractwo malarskie w Czechach, Popis staropańskich rodów) / Palacki