Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00116
Titel

Obraz statystyczny plemion ród słowiańskich stanowiących

ErschienenNowy kalendarz dom. War. 1835, s. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 116, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Królestwo polskie pod względem statystycznym. I. Ludność, rolnictwo, finanse, górnictwo / Załęski, M.
Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Opis jeograficzny i statystyczny Węgier: Kroaci
Kilka słów o Bośni i Hercegowinie pod względem geograf.-statystycznym
Źródła dziejowe, t. XVIII, część I. Polska XVII wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII. część I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona / Jabłonowski Alek.
Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. IX-X. Ziemie ruskie, Ukraina, Kijów, Bracław, dział I-II. / Jabłonowski A.
Rzut oka na Rosyę pod względem historycznym, statystycznym, politycznym, moralnym, naukowym / Bychowiec Józef