Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00116
Titel

Obraz statystyczny plemion ród słowiańskich stanowiących

ErschienenNowy kalendarz dom. War. 1835, s. 23
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 116, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pogląd statystyczny na Słowiańszczyznę
Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych
Rod sv. bratrů soluňských / V. F.
Государев Родословец и род Адашевых. / ЛИХАЧЕВ Н. П.
Opis jeograficzny i statystyczny Węgier: Kroaci
Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła / Plenkiewicz, R.
Rys historyczny oświęcenia Słowianin. Oświata szczególnych plemion / Tyszyński A.