Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00114
Titel

Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem

ErschienenNowy kalendarz dom. War. 1829, s. 14
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 114, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem
Wyprawa Igora na Połowców, z objaśnieniem i wstępem Bohdana Lepkiego
Spis imion słowiańskich z krótkiemi wiadomościami historycznemi
Zmiana panującego w Serbii rozważana w świetle historycznem
Wspomnienia z Podlasia. O uroczysku historycznem Kumat / Ossoliński Wik.
Materyały historyczne. (Odezwa Słowiańskiej Lipy ze Lwowa, dwa listy Komitetu Ligi polskiej w Berlinie) / Grabowski Tad. Stan.
Rosyanie czy Rusini? (Objaśnienie wyrazów)