Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00114
Titel

Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem

ErschienenNowy kalendarz dom. War. 1829, s. 14
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 114, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Imiona słowiańskie ułożone alfabetycznie z objaśnieniem historycznem
Wyprawa Igora na Połowców, z objaśnieniem i wstępem Bohdana Lepkiego
Rosyanie czy Rusini? (Objaśnienie wyrazów)
Wojna chocimska. Ze wstępem i objaśnieniami E. Bączalskiego / Potocki, W.
Objaśnienia do gwary języka litewskiego w gubernii Wileńskiej / Rozwadowski, J.
Hajdamaczyzna w oświetleniu historycznem / Horodyski Wład.
Objaśnienia do rozprawy W. Makuszewa: »Ślady wpływu ruskie na piśmiennictwo staropolskie« Aten. 1879, I. 165 -74, 351-71, 547-71. / Kryński Ad.