Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00113-1
Titel

Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)

ErschienenTygodnik petersburski 1836, s. 395, 402, 422, 457
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 113, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wiadomość o pracach Szafarzyka na podstawie własnych jego listów do M. Pogodina
Z listów Szafarzyka / dr. Fr. Krezek
Ś. Metody, (dzieło Szafarzyka) / J. W.
O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka) / Medyński Napoleon
Do Szafarzyka, dziejopisarza Słowian / Zieliński Ludwik
Z powodu stuletniej rocznicy urodzin Szafarzyka / Justyn Gajsler
Zaklęta dziewczyna, (ze zbioru Szafarzyka) p. L. Siemieński