Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00113-1
Titel

Wiek Słowian w Europie (podług Szafarzyka)

ErschienenTygodnik petersburski 1836, s. 395, 402, 422, 457
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/71242
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 113, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O starodawnym pobycie Słowian w Europie (z Szafarzyka) / Medyński Napoleon
Szczepy Słowian w Europie / Palacki
Do Szafarzyka, dziejopisarza Słowian / Zieliński Ludwik
Z listów Szafarzyka / dr. Fr. Krezek
Byron i jego wiek. / Zdziechowski M.
Ś. Metody, (dzieło Szafarzyka) / J. W.
Złoty wiek literatury Dubrownika / Rzążewski Ad.