Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00112
AutorLelewel Joachim
Titel

Kultura Waregów i Słowian, wyjątek z rozbioru dziejów ruskich i historyi Karamzina

ErschienenBibl. pol. War. 1826, II, 71-9, 145-55
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 112, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kogut, wyjątek z badań starożytności ruskich
Katastrofa Kargowska. Epizod z historyi drugiego rozbioru Polski (1793). / Kraushar, A.
Rzut oka z historyi na stanowisko Słowian
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Przegląd dziejów starożytnych Słowian
Wstęp do historyi Słowian, autoreferat / Bogusławski
Nekrolog Karamzina