Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00110
AutorSurowiecki Wawrzyniec
Titel

Śledzenie początku narodów słowiańskich

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1824. (XVII), s. 165-857
AnmerkungToż w odb. 8°. s. 195.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 110, s. 5-6
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O literature pobratymczych narodów słowiańskich / Kirkor A. H.
Rozkład i treść dzieła o początku licznych narodów słowiańskich, tudzież każdego w szczególności w 4 tomach / Majewski Walenty
Mesyaniści i słowianofile, szkice z psychologii narodów słowiańskich / Zdziechowski Maryan
Odezwa do narodów słowiańskich względem przeznaczeń świata / Hoene-Wroński
Rzut oka na niektóre punkta historyi powszechnej narodów słowiańskich / Viquesnel A.
Zawiązki narodowych organizacyi robotniczych wśród słowiańskich narodów (Czechów, Rusinów)
Na początku trzeciego rocznika