Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00108b
AutorMajewski Walenty
Titel

Rozkład i treść dzieła o początku licznych narodów słowiańskich, tudzież każdego w szczególności w 4 tomach

OrtWarszawa 1818, 8°, s. CXXXX
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)https://polona.pl/item/1012958/
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 108, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Śledzenie początku narodów słowiańskich / Surowiecki Wawrzyniec
O literature pobratymczych narodów słowiańskich / Kirkor A. H.
Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich
Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian / Majewski Walenty
Wiadomość o dawnem powszechnem używaniu łazien w krajach słowiańskich, a w szczególności Polsce i Rusi. / Fr. S.
O narodach illiryjskich, a w szczególności o Serbach / Medyński Napoleon
O początku przemysłu sukienniczego w Rosyi