Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00108a
AutorMajewski Walenty
Titel

O Słowianach

ErschienenPam. nauk. 1819, I, 166-79, 193
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 108, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O Morlachach / (Majewski Walenty)
Uwagi o Słowianach
Lekcye publiczne o Słowianach / Śrezniewski J.
O Słowianach podług Jornandesa / Kucharski A.
Myśli Herdera o Słowianach
O Słowianach we Włoszech / Baudouin
Badania o pochodzeniu Słowian i ich języka, tudzież o obyczajach i zwyczajach Indostanów, którzy zdają się mieć pewne podobieństwo co do pierwiastkowej mowy i zwyczajów do dawnych Słowian / Majewski Walenty