Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00107
AutorAnton
Titel

Siedziby Słowian za czasów starożytnej Germanii

ErschienenPam. nauk. Oddział liter. 1819, I, 193-208
AnmerkungPrzypisy do niej Majewskiego na str. 257-79, 371-81.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 107, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lwów za ruskich czasów / Czołowski Aleks.
Siedziby Rusinów wzdłuż Karpat / Chyliński M.
Dumy podolskie za czasów panowania tureckiego / Zaborowski Tymon
Wyprawa hajdamaków na Czarnobyl za czasów koliszczyzny
Wyprawa hajdamaków na Czarnobyl za czasów koliszczyzny / Podbereski And.
Starożytni Słowianie na ziemiach dzisiejszej Germanii / Majewski Erazm
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian / Bogusławski Edward