Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00107
AutorAnton
Titel

Siedziby Słowian za czasów starożytnej Germanii

ErschienenPam. nauk. Oddział liter. 1819, I, 193-208
AnmerkungPrzypisy do niej Majewskiego na str. 257-79, 371-81.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 107, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zabytki starożytnej poezyi sł. (Z rękopisu królodworskiego niektóre pieśni) / Nabielak Ludwik
O ważności pisarzów arabskich w starożytnej rosyjskiej historyi
Drogi komunikacyjne w starożytnej Rosyi p. W. Wagilewicz / Chodakowski Z. D.
Historya starożytnej literatury rosyjskiej. Rec. P. Dubrowski / Szewyrew
Pamiętniki stosunków dyplomatycznych starożytnej Rosyi z mocarstwami zagranicznemi
Starożytne wesele serbskie. (podług dawnej ser. dumy) / K. Wł. W.
Klechdy, starożytne podania ludu polskiego i Rusi. / Wójcicki Kaz.