Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00104
Titel

Rozprawa o sposobach dopełniemenia historyi Słowian

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1812, (VIII), s. 82
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 104, s. 5-6
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rozprawa o starożytnościach religijnych Słowian / Wiesiołowski
Wstęp do historyi Słowian, autoreferat / Bogusławski
Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich / Aigner Piotr
Rzut oka z historyi na stanowisko Słowian
Rozprawa o początku nazwy Rusi i Rusinów / Fr. S.
Romowe. Rozprawa archeologiczna / Mierzyński, A.
Obrona mojej historyi Słowian contra prof. A. Brückner / Bogusławski Edward