Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00099
Titel

Notatki z podróży słowianofila (Tereszczenki)

ErschienenAthenaeum. Wilno 1841, V, 237-45
Anmerkung(Przeważnie opis muzeów i bibliotek w krajach słow.).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/131319
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 99, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stawianie do Słowian. (Jest to przekład artykułu: Myśli Polaka Słowianofila R. Przechwalskiego w nr. 69. Petersburskich Wiedomosti
Bezpłodne słowianofilstwo / Ś(więtochowski) A.
Słowianofilska spowiedź
Słowianofilstwo a handel / Koneczny Feliks
Słowianofilstwo bez ustępstw / Koneczny Feliks
Polscy słowianofile i ich teorye / Kosiakiewicz Wincenty
Chomiakow i słowianofilstwo rosyjskie