Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00098
AutorB. T-ki
Titel

O potrzebie zachowania nazwisk słowiańskich na mapach

ErschienenRozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1828
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Geografia
URL (primär)https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/62426#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 98, s. 5-6
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O potrzebie zachowania nazwisk słowiańskich języka tak na mapach, jak w pismach / T-ki B.
Korespondencya ze Lwowa (o potrzebie pogodzenia się z Rosyą w imię idei słowiańskiej) / N. P.
O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi / Parczewski Alfons
Słów kilka w sprawie słowiańskiej, a mianowicie o połączeniu Polaków, Czechów i Rusinów, tudzież o potrzebie zwołania wiecu słowiańskiego / (Chociszewski J)
Zniesienie zakonu Jezuitów w Polsce i jego zachowanie na Białej Rusi. / Załęski Stan.
Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Śląsku pruskim / Mycielski Józef
Z historyi i literatury języków słowiańskich. O południowych dyalektach słowiańskich