Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00088
AutorMajewski Erazm
Titel

Groby z młodszej epoki słowiańskiej

ErschienenWędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1898, s. 358
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/378
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 88, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Człowiek z epoki dyluwialnej na Morawii / Nowalski J. H.
Miejsce bronzowe z epoki przedhistorycznej / Szaraniewicz, I.
Z powodu rozpraw antropologów germańskich na temat dziejów przedhistorycznych słowiańsko-germańskich / Majewski Erazm
Groby przedhistoryczne w Kleszczewie / Zakrzewski, Z.
Z literatury słowiańskiej
Z prasy słowiańskiej / O. K.
Z prasy słowiańskiej / O. K.