Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00087
AutorBołsunowski K.
Titel

Solidy Bolesława z napisem słowiańskim, studyum numizmatyczne

OrtKijów 1887, 8°, s. 43, rb. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)https://polona.pl/item/71515161/
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 87, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O numizmatyce słowiańskiej / Zaborowski Ad.
O mityzmie słowiańskim / Mihalewicz Mikołaj
Wiadomość o mityzmie słowiańskim. Rec. M. / Hanusz Ignacy
Przegląd nowszych prac nad językami słowiańskimi / F. M. S.
Myśl o śpiewie słowiańskim przeł. z czeskiego Aloizy Kuczyński / Ritter L.
O kongrese słowiańskim
Sergiusz Szarapow o zjeździe słowiańskim i sprawie polskiej