Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00083
Titel

Popielnice starosłowiańskie i obrzędy przy pogrzebach

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1846, nr. 7-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 83, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Popielnice starosłowiańskie
Gramatyka języka starosłowiańskiego, jakiego Słowian obrządek grecki wyznający w księgach swych cerkiewnych używają / Dobrzański Antoni ks.
Wybór tekstów starosłowiańskich / Słoński S.
O początkach i rozkwicie literatury starosłowiańskiej w Bulg. / Matejko Franc.
Badania o tłumaczeniach pisma świętego na język starosłowiański
Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym
Badania o tłómaczeniach pisma św. na język starosłowiański