Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00083
Titel

Popielnice starosłowiańskie i obrzędy przy pogrzebach

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1846, nr. 7-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 83, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Popielnice starosłowiańskie
Zarysy z życia Słowian (O pogrzebach) / Grajnert Józef
Przy spotkaniu / Turgieniew Iwan
Słowianie, uroczystości i obrzędy / Teresa Jadwiga
Lud Polski i Rusi wśród Słowian i Aryów. Księga I. Obrzędy weselne / Żmigrodzki Michał
Rycerze przy grobie Chrystusa / Łopaciński. H.
Obrzędy religijne dawnych Słowian / B. M. Poh