Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00081
Titel

O zabytkach starożytności słowiańskich znalezionych na Krasnejgórze w Lubaszu w W. ks. poznańskiem

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1840, (rocz. VII), nr. 22, s. 174
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 81, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie
Badania starożytności słowiańskich
Listy o starożytnośćiach słowiańskich / Wolański Tad.
Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich / Wojciechowski Tad.
Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich / (Rakowiecki Ignacy)
Zbiorki ze starożytności czesko-słowiańskich. (Bractwo malarskie w Czechach, Popis staropańskich rodów) / Palacki
Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski / Szafarzyk Paweł