Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00081
Titel

O zabytkach starożytności słowiańskich znalezionych na Krasnejgórze w Lubaszu w W. ks. poznańskiem

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1840, (rocz. VII), nr. 22, s. 174
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 81, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Spis zabytków, znalezionych w gubernii wołyńskiej / Zytyński L.
Przyczynek do historyi bronzów emaliowanych znalezionych w Polsce / Przybysławski, K.
Rękopis królodworski, zbiór staroczeskich bohaterskich i lirycznych śpiewów znalezionych, wydanych i p. przez L. Siemieńskiego / Hanka Wacław
Listy Maszy do Paszy. Podane do druku przez F. B. (Pakiecik listów ros. znalezionych w wagonie kuryerskiego pociągu Paris-Trouville, przetłumaczonych na język polski)
Obraz św. Jana Chrzciciela, znaleziony w cerkwi św. Mikołaja w Buczączu / Dzieduszycki Wojciech
Ludność wytwórcza i źródła dochodu w W. Ks. Poznańskiem / W. A.
Ludowa samopomoc pieniężna w W. ks. Poznańskiem, w Galicyi, w Czechach i w Koronie / Malinowski M.