Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00080
Titel

Zbiór starożytności słowiańskich w Berlinie

ErschienenPrzyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości (rocz. V) 1839, nr. 42. s. 332
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/10535
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 80, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Badania starożytności słowiańskich
Chrobacya. Rozbiór starożytnośći słowiańskich / Wojciechowski Tad.
Wereszczagin w Berlinie / Cześnik
Wystawa rosyjska (w Berlinie) / Schröder Artur
Odezwa do miłośników języka i starożytności słowiańskich / (Rakowiecki Ignacy)
Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni
O zabytkach starożytności słowiańskich znalezionych na Krasnejgórze w Lubaszu w W. ks. poznańskiem