Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00079-1
Titel

Światowit w Arkonie

ErschienenMuz. dom. 1837, s. 5
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 79, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Światowit w Arkonie
Ludowa samopomoc pieniężna w W. ks. Poznańskiem, w Galicyi, w Czechach i w Koronie / Malinowski M.
Reforma Bazylianów w Polsce w 17 w. / Załęski St.
W Dyakovarze w Sławonii
Rosya w XVII w.
Rosyanie w 17 w. / Jaszowski St.
W sprawie rzeźb XIV w. w kościele P. Maryi w Krakowie i w katedrze gnieźnieńskiej / Łuszczkiewicz, W.