Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00076
AutorAigner Piotr
Titel

Rozprawa o świątyniach starożytnych i o słowiańskich

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. 1811, (VII), s. 293
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Archeologia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 76, s. 3-4
URL (sekundär)www.digitale-sammlungen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O świątyniach słowiańskich czyli kontynach
O nabożeństwie starożytnych Słowian / Medyński
Rozprawa o starożytnościach religijnych Słowian / Wiesiołowski
Kilka słów o świątyniach i domach mieszkalnych u Słowian
O starożytnych zbiorach praw czeskich / Hube Romuald
Rozprawa o sposobach dopełniemenia historyi Słowian
Rozprawa o początku nazwy Rusi i Rusinów / Fr. S.