Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00074
AutorLibelt Karol
Titel

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej

ErschienenDzieła. Pozn. 1874-75 I
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Filozofia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 74, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Charakterystyka filozofii słowiańskiej
System nauki żywej czyli filozofii słowiańskiej 1859-1873 w Polsce / Jastrzębowski Wojciech
Tołstoj w obronie rozumu
Stanowisko filozofii słowiańskiej w dziedzinie badań językowych wogóle. Odb. z Tyg. nauk. / Trzaskowski Bron.
Charakter narodowy filozofii polskiej / Struwe, H.
Najświeższe objawy piśmiennictwa halicko-ruskiej / Wasilewski L.
Na niwie słowiańskiej / Grabowski