Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00070
Titel

List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)

ErschienenPisma 1872, I, 265-71
AnmerkungZob. nr. 331.
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 70, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

List Teofila Lenartowicza do redaktora Lecha w sprawie słowiańskiej
Słów kilka o poezyi słowiańsko-ruskiej, (ludowej)
Wyprawa do jezior plitwickich, list z dziennika podróży po Chorwacyi / Jelinek Ed.
Kilka słów o literaturze rosyjskiej, a mianowicie o poezyi Lermontowa
Kilka słów o ukraińskiej poezyi z powodu ukrainek Padury / Jarecki Józ.
Hanka Wacław. Wyciąg z listu... do redaktora
O kwestyi polskiej w Rosyi do dziennika »Dień«.