Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00069
Titel

Odgłosy poezyi słowiańskiej

OrtMoskwa 1862
Anmerkung(Mieści prócz poezyi polskich pieśni ludowe czeskie, serbskie i inne).
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Pieśni
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 69, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odgłosy ze Słowaczyzny / Smólski G.
O charakterze poezyi polsko-słowiańskiej. Odczyty T. Lenartowicza na wszechnicy bolońskiej / Sas dr.
Toż. (Odgłosy prawieku, Pythia, Dzwony wieczorne) / Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida)
Z poezyi / Puszkin Aleksander
Na niwie słowiańskiej / Grabowski
Zabytki poezyi bułg. / Duchińska S.
Zło w poezyi / Chrzanowski, I.