Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00067
AutorSzafarzyk P. J.
Titel

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu.

ErschienenJutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 269-76, 280-9
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Pieśni
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:37113&theme=nukat
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 67, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Folklorystyka czeska. (Przegląd bibliograficzny) / Polivka Jerzy
Folklorystyka chorwacko-serbska. (Przegląd histor.-bibliograficzny). Wstęp; Pieśni / Ciszewski St.
Rzeczy słowiańskie. (bibliograficzny spis nowości naukowych u Słowian południowych, Czechów, Łużyczan)
Wystawa archeologiczno-bibliograficzna instytutu stauropigijskiego / Pawłowicz E.
Pierwszy miesięcznik w Polsce. Kartka bibliograficzno-literacka / Gomulicki, W.
Библіографическія замѣтки / Дмитріевскій А.
В. И. Григорович в Казани. (Библиографический очерк) / М. П[етров]ский