Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00066
Titel

Pieśni gminne słowiańskie

ErschienenMagazyn powszechny. Warszawa. 1840, s. 3
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Pieśni
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/56008?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 66, s. 3-4
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pieśni słowiańskie / J. hr. D-B.
Podania gminne / Połujański A.
Piosnki gminne biało-ruskie
Powieści gminne Słowian porównane z zabytkami sanskrytu / Chodźko Aleks.
Wiara Słowian z obrzędów, klechd, pieśni ludu, guseł, kronik i mowy słowiańskie wskrzeszona / Swierzbieński Romuald
Bałwochwalstwo słowiańskie / Lelewel Joachim
Runy słowiańskie / Ułaszyn Henryk